شماره جادویی *733*4*2020#

شماره جادویی *733*4*2020#

USSD Message On Phone

این کد دستوری را به خاطر بسپارید. با وارد کردن این کد دستوری در گوشی تلفن همراه خود قادر خواهید بود حساب کاربری اینترنت خود را نزد شرکت مخابرات ایران تمدید و یا شارژ نمایید. بدون نیاز به هیچ گونه نرم افزار، بدون نیاز به اینترنت، با هر نوع گوشی تلفن همراه.

تنها کافیست کد *733*4*2020# را از طریق گوشی همراه خود شماره گیری نموده و پس از انتخاب گزینه مورد نظر، شماره تلفن اینترنت خود را وارد نموده و اقدام به تمدید و شارژ نمایید.